Industry 4.0, Iot & Saas

Eina:

• Es el fil conductor que connecta les màquines, la feina, les tasques i la fabricació a la Informática. Una eina per millorar de manera important l’eficiència industrial i del Serveis , en diners, en temps i aconseguir fer les coses be a la primera. Fem eficiència industrial i dels Serveis. Una eina que evidencia i controla les operacions a temps real en diferents processos en l’empresa i els serveis poden prendre decisions, controlar la presència, us de vehicles ,eines, ordres de treball, la formació, qualitat, manteniment preventiu , predictiu, auditories rotatives , higiene industrial i sales blanques, ..eficiència Industrial ,de serveis amb tolerància zero i cobertura 360º

Oferim:

• Mesureu els resultats actuals en relació amb els plans.

• Assenyaleu debilitats i errors per corregir-los.

• Diagnòstic del motiu de les desviacions i adopció de mesures correctores.

• Procés per evitar que es tornin a produir.


Nou Producte

Com


programa app produccion

Collection - Analysis, current, temperature or standard signals. Integra - Connect with Big Data Cloud applications for storage and visualization.

programa app produccion

Analyze - Integra with Artificial Intelligence platforms to predict events, Machine status, anomaly prediction or business intelligence

Portfolio


Dispositius